Wybory Samorzadowe - 21.10.2018 roku


Pliki do pobrania:
  01. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, bur

  02. Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w który

  03. Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

  04. Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

  05. Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia br. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przep

  06. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczący

  07. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczący

  08. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 20

  09. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 2

  10. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzą

  11. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonyc

  12. Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych ich granicach i numerach ...

  13. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzen

  14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypo

  15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz.U. 2018 poz. 1232)

  16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. 2018 poz. 1441)

  17. Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszcznie urzedowych obwieszczeń wyborczy i plakatów wszystkich komitetów ...

  18. Komunikat o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ...

  19. Uchwała PKW o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ...

  20. Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

  21. Wzór zgłoszenia - głosowanie korespondencyjne

  22. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

  23. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

  24. Informacja o składzie TKW oraz godziny i dni dyżurów

  25. Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

  26. Obwieszczenie o naborze na radnych w obwodzie w którym zgłoszono 1 osobę

  27. Obwieszczenie o siedzibach OKW

  28. Informacja o zgłaszaniu kandydatów i losowaniu KW

  29. Informacja TKW w sprawie przyznania numerów list z losowania list kandydatów

  30. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow do rady gminy

  31. Postanowienie komisarza o zarejestrowanych ObKW

  32. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow na Wojta

  33. Zawiadomieni o sporządzzeniu spisu wyborców

  34. Uchwała o ustaleniu treści kart do głosowania

  35. Komunikat ws. I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

  36. Siedziba 1 posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

  37. Uchwała o powołaniu przewodniczących ObKW

  38. Uchwała o powołaniu zastępcy przewodniczących ObKW

  39. informacja o pracy TKW w noc dzień wyborów

  40. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

  41. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
Rejestr zmian
Wprowadził Michał Szumieł 2018-08-14 13:45:22
Ostatnia aktualizacja Michał Szumieł 2018-10-30 09:04:54
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1169